Ima promocija zdravja dejanski efekt, ali gre samo za modno muho?

Ima promocija zdravja dejanski efekt, ali gre samo za modno muho? -

Dandanes se veliko govori o zdravju … Koncept zdravja se predstavlja na mnoge načine: z reklamami, medijskimi prispevki, v vrtcih, šolah, na delovnih mestih, v zasebni sferi, med prijatelji … Pa se sploh kdaj vprašamo, kaj nam pomeni zdravje?

Ali zdravje pomeni imeti popolno postavo, zaradi katere se počutimo bolje, bolj samozavestno? Zakaj je temu tako? Ali zdravje pomeni splošno dobro počutje? Ali koncept zdravja pomeni odrekanje ali preprosto uživanje v vsakdanu? Interpretacij je veliko … No, naš zavod cilja na zmernost in zdrav odnos!

Z besedo zdravje označujemo več stvari: dobro fizično in psihično počutje, odsotnost bolezni, notranje ravnovesje posameznika, gibanje, osebno srečo, mislimo pa tudi na pomembni vpliv zdravja na dobre družbene odnose. Zdravje je stanje stabilne telesne, duševne in socialne blaginje.[1] Na biološke danosti težko vplivamo, lahko pa vplivamo na spremembo življenjskega sloga in delno na vplive okolja. Ob tem so ključni elementi: telesna aktivnost, konsistentna zdrava prehrana, počitek, obvladovanje stresa, izogibanje psihoaktivnim snovem, skrb za varnost, skrb za higieno, predvsem pa (v tem kontekstu večkrat zanemarjena) vključenost v družbo, v kateri sta pomembna tako spoštovanje kot solidarnost.

Promocija zdravja je pristop, ki ga lahko prenesemo v vse življenjske sfere, je strategija posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem z namenom, da človek sam prevzame nadzor nad tem, kar določa njegovo zdravje. Naš namen je zato krepitev dejavnosti v skupnosti ter razvijanje psiho-socialnih in fizičnih veščin za zdravo razumsko funkcioniranje v vsakdanjem življenju.

Ugotavljamo in z lastnimi izkušnjami potrjujemo, da nekateri problemi ostajajo nerešeni:

  • 60–90 % bolezni je psiho-socialnega izvora;
  • promocija zdravja je zakonsko obvezna za vsa delovna mesta, za katera so ugotovljena tveganja za nastanek bolezni in obolenj, vendar še vedno ni prisotna povsod oziroma se uporabljajo pretežno neučinkoviti pristopi;
  • bilo je ugotovljeno, da z vlaganjem v učinkovite preventivne ukrepe podjetje na vsak vložen evro profitira 2,5–10 €;
  • psiho-socialni vplivi na zdravje so pogosto negativni, to pa je v promocijah zdravja večinoma zanemarjeno.

Preventiva namreč ne pomeni preprečevanja, temveč ukvarjanje z nečim/s problemom, socializacijo, prenos vrednot, norm in vedenja, torej poudarek na socialnih dejavnikih in na oblikovanju dobrega ozračja! Učinkovita preventiva tako zajema sistematičen in celosten pristop s cilji krepiti zdravje, oblikovati zdrav življenjski slog, biti informiran.[2]

Z našimi programi zagotavljamo jasna pravila in omejitve, podporo
okolja in pozitivno naravnanost. To zmoremo, ker smo teoretično
podkovani, prepoznavamo in ocenjujemo potrebe, imamo za različne ciljne
skupine ustrezne programe, ustrezno intenzivnost in interaktivne
tehnike, ki posameznika postavljajo v aktivno vlogo. Zakaj? Ker je vsaka preventiva dobronamerna, če pa ni učinkovita, uporabnike z njo na žalost pustiš dobesedno »na cedilu«.

Avtorica: Maja Dežman Sterle

[1] Svetovna zdravstvena organizacija: http://www.who.int
[2] Inštitut za raziskave in razvoj Utrip

Leave a Comment

Your email address will not be published.