V sklopu promocije zdravja smo se zadnje čase precej posvečali t.i. zdravemu odnosu (do sebe in drugih), ki je predpogoj za zdravo življenje. Glede na to, da na biološke danosti ne moremo vplivati, v ospredje postavljamo možnosti za družbene spremembe. Zakaj? Ker je veliko več pogojeno z družbo, kot se nam zdi, le priznati si moramo!

Pa smo zopet tu … prazniki! Prazniki so za vse tiste, ki ste dobro povezani z družino, vsekakor čas veselja. Na drugi strani pa lahko večkrat predstavljajo tudi obremenitev in samo nadležno kljukanje seznama družinskih obiskov.

Objem ima veliko biološko moč. Z objemom (kot tudi smehom) lahko zdravimo bolezni, osamljenost, depresijo, anksioznost in stres. Raziskave kažejo, da pristen in topel objem, ki pomeni tudi dotik dveh src, pomaga na več načinov

 

Če vsaj približno redno berete naš blog, ste verjetno že sami prišli do naslednje ugotovitve: koncepta zdravja ne moremo ločevati niti od fizičnega, niti od psihičnega, še manj pa od družbenega konteksta.

 

Se sploh zavedamo, v kolikšni meri igrajo pri zdravju vlogo naše predstave? Placebo učinek je učinek, ki ni pripisan nekemu zdravilu ali zdravilnemu sredstvu, temveč miselni naravnanosti posameznika. Včasih je torej že samo prepričanje v to, da nam nekaj pomaga, dovolj in ni nujno potrebno, da vsebuje tableta, ki jo vzamemo, sploh kakšne zdravilne učinkovine.